اعراب قرآن
 جناب حجة‌الاسلام سید محمد حسینی‌نیا
معرفی

از آنجا که قرآن کریم به زبان عربی نازل شده، فهم معانی و بهره‌گیری از آموزه‌ّ‌های آن منوط به آشنایی با قواعد دستوری این زبان است. بر این اساس بر همه قرآن‌پژوهان لازم است با دانش صرف و نحو عربی آشنایی داشته باشند و بتوانند قواعد آن را بر عبارات قرآنی تطبیق دهند.

در این درس که با همکاری مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث تولید شده است، استاد محترم با تسلط و مهارتی ستودتی بسیاری از قواعد علم نحو را بیان کرده و بر اساس شواهد قرآنی به آموزش آنها پرداخته‌اند.

مخاطبان:

این دوره تخصصی است و برای کسانی مفید است که با مقدمات دانش صرف و نحو آشنایی داشته باشند. گذراندن این درس را به طلاب علوم دینی و دانشجویان رشته‌های مرتبط با الهیات و علوم اسلامی توصیه می‌کنیم.

سرفصل‌ها:

 • اعراب و نقش آن در فهم قرآن کریم
 • حالت‌های گوناگون کلمه و انواع جمله
 • کلام و انواع آن
 • جمله اسمیه
 • نواسخ
 • جمله فعلیه
 • مفعولٌ‌به
 • مفعول مطلق
 • مفعولٌ‌فیه (ظرف)
 • مفعولٌ‌له و مفعولٌ‌معه
 • حال
 • تمییز
 • حصر (استثناء)
 • منادا
 • اضافه
 • مجرور به حرف جرّ
 • توابع (۱): صف و عطف بیان
 • توابع (۲): بدل
 • توابع (۳): تأکید
 • توابع (۴): عطف به حروف
دروس مرتبط
‌‌‌‌‌‌    ‌‌‌
دریافت اپلیکیشن
استاد

جناب حجة‌الاسلام سید محمد حسینی‌نیا

سوابق علمی فرهنگی:

 • مدرس حوزه و دانشگاه قرآن و حدیث شهرری.
مقالات، کتاب‌ها و پروژه‌ها:
 • وجوه مختلف ادبی در عبارت آغازین آیه ۱۷ سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت «شاهد منه»، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، تابستان ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۶.