مستندات دوره آموزشی «بات قرآن‌آموز»
سال ۱۳۹۶

مستندات دوره آموزش ترجمه قرآن کریم (بات قرآن‌آموز)

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.

ربات «قرآن‌آموز» یک دوره آموزشی جذاب و مؤثر را برای یادگیری معنای واژه‌های پرتکرار قرآن در اختیار می‌گذارد.

این دوره آموزشی بر اساس روش «لایتنر» طراحی شده تا علاوه بر یادگیری معنای لغات پرکاربرد قرآن، با مرور و یادآوری منظم مطالب، آنچه آموخته می‌شود به حافظه بلندمدت منتقل شود.

برای این منظور بیش از ۸۰۰ واژه پرتکرار قرآن که بیش از ۸۰ درصد متن کتاب خدا را پوشش می‌دهد انتخاب شده و در طول ۸۰ روز به‌تدریج در اختیار قرار می‌گیرد. ابتدا در هر روز هفت واژه جدید به شما ارائه می‌شود و به‌تدریج تعداد این لغت‌ها افزایش می‌یابد و در روزهای پایانی به ۱۴ واژه خواهد رسید.

هر روز علاوه بر ارائه واژه‌های جدید، لغت‌های قبلی یادآوری می‌شود تا اگر معنای آن به‌یاد آورد شد در نوبت یادآوری‌های طولانی‌تر قرار گیرد و اگر معنای آن را فراموش شده بود در روز بعدی آن را یادآوری کند.

سامانه آموزش الکترونیکی حامیم همچنان در حال ارتقای این بات آموزشی است و ان شاء الله در آینده بخش‌های دیگری چون تمرین، خودآزمایی و نمایش جایگاه واژه‌ها در آیات به این مجموعه افزوده خواهد شد.

گام اول: تعیین منبع آموزشی

با توجه به آشنایی با یکی از معلمان فعال قرآنی در زمینه ترجمه قرآن کریم تألیف ایشان مورد استفاده قرار گرفته است:

ـ کتاب «کلید واژه‌های نور»، مسعود سروروی، انتشارات لوح محفوظ: که شامل ۸۴۵ واژه پرتکرار قرآن با بیش از ده بار تکرار است.

گام دوم: تعیین روش آموزشی

با توجه به محتوای آموزشی (کلمات قرآنی و معانی آنها) روش لایتنر تشخیص داده شد. البته با اقتضائات آموزش الکترونیکی تطبیق داده شده است.

گام سوم: تعیین منطق آموزشی ارائه کلمات بر اساس نوع و تعداد آنها

ابتدا ۸۴۵ واژه مورد بررسی قرار گرفت که با تجمیع و تفکیک برخی واژه‌ها نهایتا به ۸۳۸ واژه رسید و همزمان ترجمه واژه‌ها نیز مورد بازبینیی و ویراستاری قرار گرفت. حال واژه‌ها به تفکیک نوع آنها یعنی اسم، فعل و حرف دسته‌بندی شد. بر اساس تعداد و نوع واژه‌ها دو منطق ارائه پیشنهاد شد: ۱ـ ارائه تعداد ثابتی از واژه‌ها به ازای هر روز ۲ـ افزایش تعداد واژه‌ها بر اساس پیشرفت کاربر. از این بین روش دوم برای کاربران مناسب‌تر تشخیص داده شد که به شرح زیر است:
روز ارائهنوع واژه‌ها و تعدا آنهاتعداد ارائه
اسم: ۴۹۴ضمیر: ۱۸فعل: ۲۷۳حرف: ۵۳
روز ۱ تا ۱۰ روزی ۷ کلمه = ۷۰۵۰۱۰۱۰۰۷۰
روز ۱۱ تا ۲۰ روزی ۸ کلمه = ۸۰۵۰۸۲۰۲۸۰
روز ۲۱ تا ۳۰ روزی ۹ کلمه = ۹۰۵۰۰۳۰۱۰۹۰
روز ۳۱ تا ۴۰ روزی ۱۰ کلمه = ۱۰۰۶۰۰۳۰۱۰۱۰۰
روز ۴۱ تا ۵۰ روزی ۱۱ کلمه = ۱۱۰۶۰۰۴۰۱۰۱۱۰
روز ۵۱ تا ۶۰ روزی ۱۲ کلمه = ۱۲۰۷۰۰۴۰۱۰۱۲۰
روز ۶۱ تا ۷۰ روزی ۱۳ کلمه = ۱۳۰۷۰۰۵۰۱۰۱۳۰
روز ۷۱ تا ۷۹ روزی ۱۴ کلمه = ۱۲۶۸۰۰۴۵۱۱۲۶
روز ۸۰ = ۱۲ کلمه۴۰۸۰۱۲
۴۹۴۱۸۲۷۳۵۳۸۳۸
ـ به دلیل ابهام در معانی ضمایر که جزو اسم محسوب می‌شوند، این واژه‌ها جهت ارائه یک دسته مجزا لحاظ شد.

گام چهارم: تعیین کلمات و روز ارائه آنها با توجه به تعداد و درصد تکرارشان در قرآن

براساس منطق آموزشی گام قبلی جدول ارائه کلمات تنظیم شد. ابتدا واژه‌های با تکرار بیشتر و سپس واژه‌های با تکرار کمتر ارائه شده است.

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.