کارنامه

برای مشاهده کارنامه باید با کاربری خود وارد شوید.
تذکر:

۱ـ صدور گواهی‌نامه دوره‌های قرائت منوط به گذراندن آزمون جلسات آموزشی و حداقل یکی از سطوح بخش تعیین سطح است.

۲ـ گواهی‌نامه دوره‌های فاقد تعیین سطح، پس از مشاهده جلسات آموزشی و گذراندن آزمون‌ها صادر می‌شود.

۳ـ این گواهی‌نامه‌ها با تأیید و امضای سازمان تبلیغات اسلامی صادر می‌شود و مطابق سطح‌بندی آن سازمان است.

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌سطوح آموزشی دوره‌ها را اینجا مشاهده کنید.


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نمونه گواهی‌نامه دوره‌ها را اینجا مشاهده کنید.


‌توجه: در صورت بازگشت بسته پستی، برای درخواست ارسال مجدد از اینجا اقدام کنید.