معرفی اپلیکیشن‌ها
‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
برای دریافت برنامه‌های سامانه آموزش الکترونیکی حامیم از طریق پیوندهای زیر اقدام فرمایید.
 

برنامه آموزش روخوانی قرآن (ویژه آزمون سراسری قرآن کریم)

 
 
 
برنامه درست‌خوانی نماز
 
applegpcafe

 

برنامه آموزش تجوید قرآن

 

applegpcafe
 
 

برنامه آموزش صوت و لحن قرآن

 

applegpcafe

 

برنامه تفسیر قرآن

 

applegpcafe
applegpcafe